Air Compressor

  • Air Compressor

    Air Compressor

    Ang air compressor ay isang uri ng kagamitan na ginagamit upang i-compress ang gas.Ang istraktura ng air compressor ay katulad ng sa water pump.Karamihan sa mga air compressor ay reciprocating plug type, rotating blades o rotating screws.Ang mga centrifugal compressor ay napakalaking aplikasyon.